kultur-2.0

E-Book: Kültür 2.0

İnovasyonun hızı, müşterilerin çeşitliliği, yetenekli kişiler için küresel bir pazarın varlığı ve milenyum kuşağı işgücünün sahip olduğu değerler gibi konuların hepsi, kuruluşların farklı şekillerde çalışmasını gerektirmektedir. Geçmişte liderler, itaat ve uyumluluğu besleyen kuruluşlar inşa ettiler. Bugünün pazarı ve işgücü ise çok farklı bir yaklaşım gerektirmektedir.