is-yerinde-zorbalik

Araştırma Raporu Özeti: İş Yerinde Zorbalık Neden Devam Eder ve Zorbalığa Nasıl Karşı Durulur

Araştırmamıza göre, muhtemelen hepiniz bir zorba ile çalıştınız. 2,283 çalışan ile yaptığımız çalışma, katılımcıların yüzde 96'sının iş yerinde zorbalık gördüğünü gösteriyor ve 731 kişi, zorbalık davranışlarına dair ayrıntılı bilgiler verebiliyor.