kaytaran-is-arkadasinizi-hesap-verebilir-kilmak

Araştırma Özeti: Kaytaran İş Arkadaşlarını Hesap Verebilir Kılmak

Araştırmamıza göre, kaytaran iş arkadaşları, çalışkan
meslektaşlarının yaklaşık dörtte birinin, her hafta dört ila
altı saat daha fazla çalışmasına neden oluyorlar.