terfi-edilmek-icin-ne-gerekiyor

Araştırma Raporu Özeti: Terfi Edilmek İçin Ne Gerekiyor?

1650 terfii arasında, katılımcıların %92'si kişilerarası ilişki becerilerindeki zayıflığın, çalıştıkları kuruluşlarda ilerlemeyi engellediğini belirtti.